Niềm hạnh phúc của người hơn 30 tuổi chưa được làm manager – #moveupbefore30

VietnamWorks.com VietnamWorks.com Wed, 01/11/2017 - 16:13
  "Mình năm nay đã 32 tuổi đời và đã có hơn 09 năm tuổi nghề Nhân sự. Bạn có biết hiện tại mình đang làm chức vụ gì không? Vẫn là “Chuyên viên Nhân sự”! Khi đọc chủ đề “30 tuổi chưa làm Manager là thất bại?” của chương trình Văn Phòng Confessions, mình có cảm giác chạnh lòng."

  Đó là những chia sẻ của một bạn độc giả đã gửi về cho "Văn phòng Confessions". Các bạn hãy cho biết cảm nhận của mình về chủ đề này nhé.

  #vanphongconfessions #moveupbefore30

  Niềm hạnh phúc của người hơn 30 tuổi chưa được làm manager – #moveupbefore30

  hrinsider.vietnamworks.com
  Others from VietnamWorks.com