[LONG AN] TUYỂN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT 50

[HÀ NỘI] TUYỂN TRỢ LÝ KINH DOANH BIẾT TIẾNG NHẬT
ịa điểm làm việc: 40 Cát Linh, Hà Nội
Mô tả công việc:
- Làm đơn báo giá, đặt hàng (theo form có sẵn)
- Follow thủ tục hải quan (chủ yếu là nhập khẩu)
- Theo dõi đơn hàng
Yêu cầu:
- Tiếng Nhật tương đương N2 hoặc N3
- Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực XNK

Xem thêm chi tiết tại link sau:
http://pikane.com/bai-viet?post=20170111164649

#pikanembtroly
—————————————————————

Xem nhiều tin tuyển dụng bằng công cụ tìm kiếm tin ở website www.PIKANE.com

PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM

Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com

Phone: 01212049149

[LONG AN] TUYỂN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT 50

pikane.com
Others from Tuyển dụng nhân sự tiếng Nhật ở Việt Nam(ベトナムでの日本語関係の仕事の募集)