18 việc làm FIPB Group Of Companies In Vietnam tại Đồng Nai | CareerLink.vn

Tìm việc làm tại Đồng Nai Tìm việc làm tại Đồng Nai Thu, 01/12/2017 - 02:45
18 việc làm FIPB GROUP OF COMPANIES IN VIETNAM
※ FIPB - Nhơn Trạch: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch I, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

- Thư Ký Tổng Giám Đốc
- QA Staff - Nhân Viên QLCL
- Personnel Staff - Điều Hành Nhân Sự
- Purchasing Staff - Nhân Viên Thu Mua
- Personnel Executive - Điều Hành Nhân Sự
- Sales Staff - Assistant Level Specialized In Furniture Products
- Group Sales Manager
- Sales Manager In Furniture & Accessories For Underwear Products
- Technical Staff For Dyeing Dept – Nhân Viên Kỹ Thuật BP Nhuộm
- Technical & Development Executive - Giám Sát BP Kỹ Thuật Điện & NCPT
- QA Executive - Điều Hành QLCL
- Senior Sales Executive Specialized
- Sales Executive Specialized
- Sales Staff Can Speak Chinese Specialized
- Secretary Of General Director - Trợ Lý Tổng Giám Đốc
- T&D Supervisor With Autocad Skill - Giám Sát BP Kỹ Thuật Biết Vẽ Autocad
- Production Planning Executive (Chuyên Dệt, Nhuộm)
- Chinese Translator - Phiên Dịch Tiếng Hoa

🌸 Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại:
https://www.careerlink.vn/viec-lam-cua/fipb-group-of-companies-in-vietna...

🌸 Tìm việc làm tại Đồng Nai (446 công việc):
https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam-tai/dong-nai/DNI?utm_source=Faceb...

18 việc làm FIPB Group Of Companies In Vietnam tại Đồng Nai | CareerLink.vn

careerlink.vn
Others from Tìm việc làm tại Đồng Nai