18 việc làm FIPB Group Of Companies In Vietnam tại Đồng Nai | CareerLink.vn

Tìm việc làm tại Đồng Nai Tìm việc làm tại Đồng Nai Thu, 01/12/2017 - 02:45
  18 việc làm FIPB GROUP OF COMPANIES IN VIETNAM
  ※ FIPB - Nhơn Trạch: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch I, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

  - Thư Ký Tổng Giám Đốc
  - QA Staff - Nhân Viên QLCL
  - Personnel Staff - Điều Hành Nhân Sự
  - Purchasing Staff - Nhân Viên Thu Mua
  - Personnel Executive - Điều Hành Nhân Sự
  - Sales Staff - Assistant Level Specialized In Furniture Products
  - Group Sales Manager
  - Sales Manager In Furniture & Accessories For Underwear Products
  - Technical Staff For Dyeing Dept – Nhân Viên Kỹ Thuật BP Nhuộm
  - Technical & Development Executive - Giám Sát BP Kỹ Thuật Điện & NCPT
  - QA Executive - Điều Hành QLCL
  - Senior Sales Executive Specialized
  - Sales Executive Specialized
  - Sales Staff Can Speak Chinese Specialized
  - Secretary Of General Director - Trợ Lý Tổng Giám Đốc
  - T&D Supervisor With Autocad Skill - Giám Sát BP Kỹ Thuật Biết Vẽ Autocad
  - Production Planning Executive (Chuyên Dệt, Nhuộm)
  - Chinese Translator - Phiên Dịch Tiếng Hoa

  🌸 Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại:
  https://www.careerlink.vn/viec-lam-cua/fipb-group-of-companies-in-vietna...

  🌸 Tìm việc làm tại Đồng Nai (446 công việc):
  https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam-tai/dong-nai/DNI?utm_source=Faceb...

  18 việc làm FIPB Group Of Companies In Vietnam tại Đồng Nai | CareerLink.vn

  careerlink.vn
  Others from Tìm việc làm tại Đồng Nai